Razem czy osobno. Cudzoziemcy w przestrzeni UE.

Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zaprasza na seminarium i debatę poświęconą międzykulturowości „Razem czy osobno - cudzoziemcy w przestrzeni EU”. Spotkanie odbędzie się 23 listopada w godz. 11:00 - 14:00 w sali nr 12 na Wydziale Humanistycznym i Nauk Społecznych.

Zaprosiliśmy do dyskusji uznanych w Polsce i na świecie ekspertów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, dotyczącym zalet i wyzwań, związanych z różnorodnością kulturową, migracjami, obecnością cudzoziemców w naszym kraju a także nas samych na emigracji. Położymy nacisk na edukację międzykulturową i na praktyczny aspekt integracji. W debacie, która nastąpi po wystąpieniach, zastanowimy się w jaki sposób tereny przygraniczne, jak Jelenia Góra i okolice mogą skorzystać dzięki swemu położeniu geograficznemu i jakie inicjatywy warto tutaj podejmować.

W seminarium i debacie weźmie udział dr hab Aldona Wiktorska - Święcka, politolog, europeistka, MBA, stypendystka rządu USA, UE, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doradczyni Unii Metropolii Polskich i Dolnośląskiej Loży BCC, współpracująca jako ekspert z Kancelarią Prezydenta i Premiera RP, ministerstwami, administracją publiczną szczebla wojewódzkiego / regionalnego i lokalnego; doradzała m.in. Prezydentowi Wrocławia, wojewodom i marszałkom w zakresie strategii rozwoju regionalnego, która opowie jak możemy korzystać z doświadczenia Niemiec w zakresie kształtowania postaw obywatelskich poprzez edukację międzykulturową. Dorota Whitten z Fundacji Dom Pokoju, specjalizująca się w edukacji międzykulturowej i rozwiązywaniu konfliktów, która skupia się w swojej działalności na budowaniu dialogu wielopoziomowego w społecznościach lokalnych, orędowniczka mediacji w budowaniu procesu partycypacji współzarządzania przestrzenią społeczną na poziomie miasta, osiedla, podwórka opowie o zarządzaniu konfliktem wielokulturowym. Dr Jacek Trembecki, uczestnik operacji United Nations Transitional Authority in Cambodia, Multinational Force – Iraq oraz The International Security Assistance Force (ISAF), Afganistan przedstawi drogę od zasady „wzajemnego szacunku do komunikacji międzykulturowej”.

Swoje doświadczenia przedstawią także praktycy, pracujący na co dzień w środowisku międzykulturowym. Będą to: psycholog i trenerka Kinga Białek, współautorka pierwszego w Polsce podręcznika dla trenerów międzykulturowych oraz redaktorka pierwszego w Polsce poradnika dla Polaków powracających do kraju, która od 16 lat specjalizuje się w budowaniu porozumienia między osobami pochodzącymi z różnych kultur, we wzmacnianiu potencjału osób migrujących oraz w dostosowywaniu kultury organizacji i lokalnej polityki w warunkach różnorodności kulturowej oraz trenerka i konsultantka międzykulturowa, założycielka SIETAR Polska oraz członkini zarządu European Institute for Managing Diversity, wykładowca w Universitat Autònoma de Barcelona - Anna Zelno. Pierwsze wystąpienie poświęcone zostanie doświadczeniom z pogranicza psychologa międzykulturowego, drugie zaś przybliży dobre praktyki integracji międzykulturowej w Hiszpanii.

O eksperymencie, jakim jest projekt Euroregion Nysa, opowie doskonale znany w Jeleniej Górze Jacek Jakubiec,  współorganizator i koordynator ze strony polskiej Euroregionu NEISSE-NISA-NYSA. Obecnie nadal z nim związany, zwłaszcza na polu współpracy transgranicznej na rzecz ochrony i pielęgnacji zabytków. W latach 1993-95 członek Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. tytułu „Jeleniogórzanin Roku 2006” w plebiscycie tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.

instagram
instagram
instagram