Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, jest jednostką ogólnouczelnianą ukierunkowaną na wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.

 

Naszym zadaniem jest:

- łączenie świata akademickiego ze światem biznesu- pomoc w szeroko pojętej komercjalizacji wiedzy

- wsparcie doradcze w zakresie otwierania przez studentów KANS własnej działalności gospodarczej z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego

- pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych kontaktów biznesowych, wprowadzenie młodych przedsiębiorców w lokalne środowisko biznesu.

- pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu funduszy na otwieranie i rozwój działalności gospodarczej

- informowanie o źródłach finansowania: funduszach państwowych, samorządowych, UE, kredytach bankowych, pożyczkach itp.

- organizacja dla studentów KANS spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami oraz praktykami ze świata biznesu, polityki, nauki i gospodarki w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń

- udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej

- podnoszenie kompetencji zawodowych beneficjentów AIP jak i studentów KANS poprzez organizację szkoleń i warsztatów w zakresie: zasad tworzenia, prowadzenia i organizacji własnej firmy, zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych, zasad autoprezentacji i komunikacji wizerunkowej, efektywnego zarządzania czasem, zasad sporządzania biznesplanów, zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych, zasad i organizacji pracy biurowej itp.

- pomoc organizacyjno-techniczna

- gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, folderów firm, linków itp.

- pomoc w organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów z zakresu przedsiębiorczości

- tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier studentów KANS

- doradztwo, mentoring, opieka nad beneficjentami AIP

 

KONTAKT

 

aip@kans.pl

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości KANS

Punkt Konsultacyjny

Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra

Budynek Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego, pokój 32

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
instagram
instagram
instagram