Koła naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych:

  • Studenckie Koło Zainteresowań "Radio NaGłos", opiekun - dr Paweł Greń
  • Humanistyczne Koło Naukowe "SIMULACRUM", opiekun - dr Karol Morawski
  • Koło Naukowe Komunikacji SPołecznej "Twoje koło", opiekun - dr Jacek Trembecki
  • Koło Naukowe "Głos Studencki", opiekun - dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, mgr Krzysztof Wojtas

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych:

 

  • Studenckie Koło Naukowe "PROZDROWIE"
  • Studenckie Koło Naukowe z zakresu Fiozjologii Wysiłku Fizycznego
instagram
instagram
instagram