Komitet naukowy konferencji

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej
„Od wyobraźni do kreacji”

25 kwietnia 2017 roku

prof. KPSW dr hab. Maciej Kołodziejski – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Marian Ursel, JM Rektor KPSW w Jeleniej Górze

prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, Uniwersytet Zielonogórski

prof. WSIiE TWP dr hab. Dorota Plucińska, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

prof. PWSZ dr hab. Piotr Baron, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. KPSW dr hab. Mirosław Kowalski, KPSW w Jeleniej Górze

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. ATH dr hab. Ernest Zawada, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr Fryderyk Drejer, KPSW w Jeleniej Górze

patronat:

Polskie stowarzyszenie muzyczne

instagram
instagram
instagram