Dlaczego warto wybrać KANS?

Stypendia

Możesz starać się o stypendia, są ich 3 rodzaje:
  1. naukowe
  2. socjalne 
  3. stypendium specjalne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością 
  4. oraz jednorazową zapomogę
Więcej o stypendiach >>>
Stawki stypendiów w trakcie trwania roku akademickiego mogą ulegać zmianom.
 
Dom Studenta
Możesz zamieszkać w Domu Studenta (Akademik). Co ważne, każdy student może się o takie miejsce starać, także zamieszkujący na stałe w Jeleniej Górze!
Za miejsce w 2 osobowym pokoju z łazienką zapłacisz tylko 420 zł miesięcznie. 
Więcej o Domu Studenta >>>
 
kursy i projekty UE
Możesz wziąć udział w kursach i szkoleniach dodatkowych, realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej, które zapewnią Ci kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w wymarzonym miejscu pracy.
Więcej o projektach >>>
 
Kryta Pływalnia
Możesz skorzystać z Krytej Pływalni i sauny poza zajęciami dydaktycznymi, w preferencyjnej cenie dla studentów KPSW:
  • karnet ważny przez miesiąc (4 wejścia po 1,5 godziny) – 36 zł,
  • pojedyncze wejście na 1,5 godziny – 10 zł.
 
Hala sportowa
Możesz bezpłatnie skorzystać z dodatkowych zajęć sportowych na Hali Sportowej KANS, w siłowni czy jednej z sal gimnastycznych. Warunkiem jest przynależność do Akademickiego Związku Sportowego
 
koła naukowe
Możesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności kół naukowych i kół zainteresowań.
 
Laboratoria specjalistyczne
Możesz korzystać z innowacyjnych i nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych, zlokalizowanych w obrębie uczelnianego kampusu.
 
Biblioteka
Możesz bez potrzeby wychodzenia z kampusu skorzystać z Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej
Do dyspozycji studentów jest ogromny księgozbiór niezbędny w trakcie studiów. Zgromadzone zbiory są dostępne zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej. Budynek posiada szereg ułatwień w dostępie do zbiorów dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
 
kampus
Wszystkie udogodnienia w KPSW, innowacyjne pracownie specjalistyczne, Dom Studenta, Hala Sportowa, Kryta Pływalnia, Biblioteka znajdują się w obrębie jednego zwartego kampusu, zlokalizowanego blisko Centrum Jeleniej Góry, dworca autobusowego i najważniejszych centrów handlowo-usługowych.
Kampus to spokojny i bezpieczny teren, strzeżony 24 godziny na dobę, pełen kojącej zieleni i miejsc przystosowanych do spokojnej nauki na świeżym powietrzu.
 
Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz możliwości, które Ci zapewniamy!
instagram
instagram
instagram