Aktualne informacje i wytyczne dotyczące funkcjonowania KPSW w czasie COVID-19

Aktualne informacje i wytyczne dotyczące funkcjonowania KPSW w czasie COVID-19

Informacja dla osób przebywających w budynkach KPSW w Jeleniej Górze
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2

 1. Zabrania się wejścia do budynku bez maseczki ochronnej lub przyłbicy.
 2. Przy każdorazowym wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce
  i zmierzyć temperaturę.
 3. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione jest wejście do obiektu.
 4. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania w nim w sytuacji zaobserwowania jednego z objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka.
 5. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania
  w nim jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub będącą na kwarantannie z powodu kontaktu z chorym
  na koronawirus.
 6. Zabrania się wejścia do budynku lub przebywania w nim jeżeli aktualnie
  z powodu gorączki lub infekcji stosujesz leki przeciwgorączkowe.

Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku i wejście do niego naraża innych użytkowników budynku na utratę zdrowia i życia.

UWAGA: Nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów prowadzić może do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2 i 3 Kodeksu karnego.”

 

Zarządzenie 64/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
 
Zasady przygotowania budynków oraz pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych KPSW w Jeleniej Górze podczas stanu epidemii COVID-19
 
Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 roku w sprawie: określenia dodatkowych procedur zwiększających bezpieczeństwo pracowników i użytkowników Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w trakcie
trwania epidemii SARS-CoV-2.
 
Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Krytej Pływalni im. Andrzeja Błachny w trakcie epidemii SARS-CoV-2
 
Zarządzenie nr 66/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 30 września 2020 roku zmieniająca: zarządzenie nr 64/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
instagram
instagram
instagram