Konferencja otwierająca Program Interreg Czechy - Polska  2021-2027

Konferencja otwierająca Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027

 

          W dniu 26 maja 2022r. w Pradze odbyła się konferencja otwierająca Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych reprezentowali mgr   Marek Runiewicz oraz mgr Monika Wachowicz.

          W ramach Interreg KANS  już uczestniczy w projekcie realizowanym wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołę Medyczną i Akademią Biznesu z Trutnova w projekcie  Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym, którego zakończenie planowane jest na sierpień 2023r. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020 Przekraczamy granice, oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności, w łącznej wysokości 115 122,80 Euro na obu partnerów.

          W związku z naborem na realizację projektów w kolejnych latach Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych ma zamiar ubiegać się o możliwość uczestniczenia w programie 2021-2027 W Interreg uczestniczą rejony przygraniczne Polski oraz Czech, w tym 3 województwa polskie oraz 5 regionów czeskich. Zgodnie z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej proponowane priorytety obejmują współpracę, między innymi w  obszarach dotyczących rozwoju turystki oraz kultury. Chcielibyśmy wziąć udział w projekcie mając na uwadze ogromny potencjał możliwości w odniesieniu do realizacji zadań z tego właśnie zakresu . Zarówno Polska jak i Czechy mają wiele do zaoferowania w w/w dziedzinach a  wspólne przedsięwzięcie byłoby szansą na poznanie walorów turystycznych wybranych regionów, promowanie miejsc wartych odwiedzenia oraz zacieśnienie współpracy między uczelniami.

          Podróże kształcą a więc do zobaczenia w Polsce i Czechach!!!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
instagram
instagram
instagram