Konferencja Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w KPSW

Konferencja Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w KPSW

W dniu 10.09.2020 roku na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego w Sali Senatu KPSW miała miejsce konferencja dotyczącą problematyki, z jaką zmagają się zawody medyczne. Ze strony uczelni w spotkaniu wzięła udział JM Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, dr n. med. Wioletta Palczewska, prof. KPSW, przy wsparciu Pani Prorektor dr Beaty Telążki, prof. KPSW, Przewodniczącego Rady Uczelni Piotra Miedzińskiego oraz nowego Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych dra Jacka Falkenberga. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy placówek medycznych z naszego regionu i Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych Elżbieta Słojewska-Poznańska.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim pokazanie zawodu pielęgniarskiego, jako atrakcyjnej ścieżki kariery w zawodach medycznych. Poruszono temat różnic w stereotypie myślenia o tym zawodzie, a rzeczywistą rolą, jaką ten odgrywa w procesie opieki nad pacjentami. Zwrócono uwagę również na to, że w ciągu ostatnich lat zakres umiejętności i wiedzy, jaka jest wymagana od wyspecjalizowanej pielęgniarki przy ogromnym postępie w dziedzinie medycyny, stawia ten zawód na równi z lekarzami.

Rozmawiano również o potrzebie wymiany pokoleń w zawodzie, nowych i atrakcyjnych formach wsparcia dla absolwentów pielęgniarstwa, o podejmowaniu przez nich pracy w zawodzie oraz potrzebie zatrzymania w regionie wykwalifikowanej kadry.

Po spotkaniu z regionalnymi mediami goście zwiedzali wyspecjalizowane pracownie, w których studenci pielęgniarstwa w KPSW na co dzień uczą się zawodu. Zespół pomieszczeń i pracowni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w KPSW jest jednym z najlepiej wyposażonych w Polsce. Największe wrażenie na odwiedzających zrobiły nowoczesne fantomy (manekiny naszpikowane elektroniką) imitujące stan zdrowia pacjenta w tzw. Sali Wysokiej Wierności.

Bardzo dziękujemy Panu Wicemarszałkowi za propozycję zorganizowania spotkania właśnie na terenie kampusu KPSW, dzięki czemu Władze Uczelni i przedstawiciele placówek medycznych z Dolnego Śląska, mogą zacieśnić wzajemną i konieczną współpracę.

red. R. Tomasik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
instagram
instagram
instagram