Powołanie w KPSW Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus

Powołanie w KPSW Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2020 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 5 marca 2020 roku, został powołany do życia z dniem 5 marca 2020 roku

Zespół ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus 

w składzie:

1)      prof. Marian Ursel - Rektor (przewodniczący);

2)      dr Tadeusz Lewandowski - Prorektor;

3)      dr Wioletta Palczewska - Dziekan WNMiT;

4)      dr Beata Telążka - Dziekan WNHiS;

5)      mgr. Grażyna Malczuk – Kanclerz.

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce i publikowanymi w tej sprawie komunikatami medialnymi prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb i bezwzględne zastosowanie się do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

Komunikaty znajdują się pod linkiem https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Pełna treść Zarządzenia Rektora >>>

instagram
instagram
instagram