Przedłużenie rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta

Przedłużenie rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta

Projekt pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

 

Uprzejmie informujemy, że ze wzg. na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz prośbą Absolwentów kierunku: pielęgniarstwo, rekrutacja do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego na podstawie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, została przedłużona do dnia 18.11.2020 r.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udział w Programie Rozwojowym Absolwenta;

2. Dokument - Prawo wykonywania zawodu;

3. Potwierdzenie zatrudniania w podmiocie leczniczym z siedzibą na terytorium Polski w wymiarze pełnego etatu przez okres 2 lat. 

instagram
instagram
instagram