Rekrutacja nauczycieli akademickich

Rekrutacja nauczycieli akademickich

 

 

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW.

Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia o u dział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WNMiT (bud. nr 3, pokój 9- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 01.03.2021 r.do godz. 13.00.

Wniosek >>>

Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych>>>

instagram
instagram
instagram