Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych w r. ak. 19/20

Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych w r. ak. 19/20

Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW.

Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WNMiT (bud. nr 3, pokój 5 - Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 06.12.2019 r. do godz. 14.30.

Wzór wniosku rekrutacyjunego do pobrania >>>

Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych >>>

fundusze ue

instagram
instagram
instagram