Relacja z Inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Relacja z Inauguracji roku akademickiego 2019/2020

W ubiegłą środę, 9 października, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020. Uroczyste przyjęcie Żaków do społeczności akademickiej, nagrody, wyróżnienia, słowa podziękowania i życzenia dalszych sukcesów

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się wejściem orszaku na salę inauguracyjną, w którym to, zaraz za sztandarem podążali wykładowcy oraz władze uczelni. Po wejściu nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, przywitano gości, a następnie J.M. Rektor prof. dr hab. Marian Ursel podczas wystąpienia inauguracyjnego, opowiedział pokrótce o zmianach, które nastąpiły w naszej uczelni. Podziękował kadrze i pracownikom administracyjnym za dotychczasową współpracę z nadzieją na dalsze sukcesy.
Chwilę później mogłyśmy usłyszeć kilka ciepłych słów od Pani wiceminister Edukacji Narodowej Marzeny Machałek oraz Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zofii Czernow. Tuż po jej przemówieniu na scenie pojawił się dr Marek Obrębalski, który w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wręczył Pani Barbarze Wyleżoł, nagrodę w wysokości 5000 złotych za „Najlepszy Dyplom Roku”. Nagroda ta jest co roku przyznawana dla najlepszych absolwentów dolnośląskich uczelni. Po przyznaniu nagrody przyszedł czas na immatrykulację.

Immatrykulacja to uroczysta chwila, w której przyszli studenci powtarzają za Rektorem słowa przysięgi, po której zostają wedle zwyczaju, uderzeni buławą w ramie na znak przyjęcia do wspólnoty akademickiej.

Po uroczystym ogłoszeniu rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020 przez Rektora słowami łacińskiej formuły: „Quod Felix,Faustum Fortunatumque Sit”, pełniąca obowiązki Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Alicja Piekarska przemówiła do nowych studentów w imieniu braci studenckiej. Życzyła im samych sukcesów, wielu nowych znajomych, a wykładowcom podziękowała za prace jaką wkładają w edukacje studentów.

Po wystąpieniu pani Alicji Piekarskiej, Prorektor dr inż. Tadeusz Lewandowski odczytał list od ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Mogliśmy usłyszeć, że Pan Minister dziękuję społeczności akademickiej za współprace oraz zaangażowanie w przeprowadzeniu reformy systemu szkolnictwa wyższego, zwaną "Konstytucją dla Nauki 2.0".

Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. n. med. Andrzeja Milewicza pod tytułem „Czy istnieje hormon młodości”, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy.

Autor: Adrian Andruszkiewicz, student 2 roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

fot. Jordan Plis (mag. TIMM) i KPSW

Napisali o Inauguracji:

jelonka.com >>>

nowiny jeleniogórskie >>>

portalik24 >>>

Relacje:

telewizja dami >>>

strimeo.tv >>>

Muzyczne Radio >>>

red. Rafał Tomasik

Jordan Plis 1
Jordan Plis 2
Jordan Plis 3
Jordan Plis 4
Jordan Plis 5
Jordan Plis 6
KPSW - Orszak
KPSW - wejście orszaku
KPSW - zaproszeni goście
KPSW - wystąpienie JM Rektora prof. dra hab. Mariana Ursela
KPSW
KPSW - studenci
KPSW
KPSW
KPSW - Prorektor dr inż. Tadeusz Lewandowski
KPSW - Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek
KPSW - Posłanka na Sejm RP Zofia Czernow
KPSW - dr Marek Obrębalski i Barbara Wyleżoł - Dyplom Roku
KPSW - Immatrykulacja
KPSW - Immatrykulacja
KPSW- p.o. Przewodniczącej Samorządu Studenckiego KPSW - Alicja Piekarska
KPSW
KPSW - wykład inauguracyjny prof. dr hab n. m. Andrzej Milewicz
KPSW
KPSW - przytulanie - hormon młodości :-)
KPSW - po inauguracji
instagram
instagram
instagram