Uwaga studenci mieszkający w Domu Studenta

Uwaga studenci mieszkający w Domu Studenta

W celu pobrania rzeczy osobistych lub do nauki z pokoi w Domu Studenta

Proszę uzgadniać termin telefonicznie na numer  75 64 53 390  lub  75 64 35 389.

Po uzgodnieniu terminu osoby pobierające rzeczy musza być zaopatrzone w maseczkę  i  rękawiczki.

W dni robocze  w godzinach od 10,00 do 14,00

Inny termin w wyjątkowych wypadkach po uzgodnieniu telefonicznym.

instagram
instagram
instagram