Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

 

 

 

Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

13 czerwca 2021 roku na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych, odbył się egzamin kończący kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych"  realizowany w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich.

Wszyscy uczestnicy kursu egzamin zaliczyli  pozytywnie.

Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”.
Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”.
Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”.
instagram
instagram
instagram