Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych  I stopnia na kierunku pielęgniarstwo  na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

WYNIKI

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie uczestnika Projektu.
  2. Zakres danych osobowych.
  3. Karta informacyjna.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMIT (bud. nr 3, pokój 5) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminiedo dnia 30.10.2019 r.

fundusze ue

instagram
instagram
instagram