Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pandemii COVID - 19

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pandemii COVID - 19

Szanowni Studenci i Pracownicy KPSW, przypominamy o zapoznaniu się z obowiązującymi wymogami zachowania bezpieczeństwa.
 

 

 

Informacja dla osób przebywających w budynkach KPSW w Jeleniej Górze
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2

 1. Zabrania się wejścia do budynku bez maseczki ochronnej lub przyłbicy.
 2. Przy każdorazowym wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce
  i zmierzyć temperaturę.
 3. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione jest wejście do obiektu.
 4. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania w nim w sytuacji zaobserwowania jednego z objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka.
 5. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania
  w nim jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub będącą na kwarantannie z powodu kontaktu z chorym
  na koronawirus.
 6. Zabrania się wejścia do budynku lub przebywania w nim jeżeli aktualnie
  z powodu gorączki lub infekcji stosujesz leki przeciwgorączkowe.

Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku i wejście do niego naraża innych użytkowników budynku na utratę zdrowia i życia.

UWAGA: Nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów prowadzić może do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2 i 3 Kodeksu karnego.”

 

 
 
 
 
 
 
Dokument przygotowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego >>>
Infografiki informacyjne
Koronawirus
 
Koronawirus plakat
Film dotyczący "koronawirusa"

red. R. Tomasik

instagram
instagram
instagram