Zmiana organizacji pracy w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zmiana organizacji pracy w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Zmiana organizacji pracy w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wszystkie jednostki administracyjne Uczelni, w terminie od dnia 18.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. pracują w godzinach od 7.15 do 15.15 w systemie pracy zdalnej.  Działy administracji centralnej są czynne w systemie dyżurowym, w godzinach od 9.00 do 13.00.

instagram
instagram
instagram