O Bibliotece

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego

Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia studentów KPSW pełni Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego. Zlokalizowana jest w centrum kampusu, oddalona  kilkadziesiąt metrów od budynków dydaktycznych. Zapewnia ona dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych dla studentów i nauczycieli akademickich, niezbędnych do realizacji programu kształcenia. Pełni funkcję biblioteki głównej Uczelni i ośrodka informacji naukowej. Gromadzi materiały biblioteczne zgodnie z kierunkami kształcenia.

O Bibliotece

Foto 1. Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego

Podstawowy zasób tworzą materiały z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk technicznych, nauk medycznych oraz literatura piękna. Dużą część zbiorów stanowią materiały do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Z usług bibliotecznych mogą korzystać także osoby spoza Uczelni na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. Zbiory biblioteczne obejmują 57.500 jednostek inwentarzowych. Biblioteka gromadzi również prace dyplomowe absolwentów KPSW. Dla potrzeb studentów zaprenumerowano 59 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. Udostępniane są pełne teksty książek wydanych przez KPSW w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej www.dbc.wroc.pl. Książki te cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów. Do dyspozycji studentów jest kserograf oraz dwa skanery. Biblioteka wyposażona jest w informatyczny system obsługi, umożliwiający zdalne wyszukiwanie informacji w jej zbiorach. Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych są wprowadzone do bazy komputerowej, katalog udostępniany jest w Internecie http://bicin.kpswjg.pl. Wypożyczalnia biblioteki dysponuje dwunastoma terminalami katalogowymi. Centrum Informacji Naukowej posiada do dyspozycji użytkowników 21 komputerów z dostępem do Internetu.

O Bibliotece 1

Foto 2. Centrum Informacji Naukowej

Ogółem biblioteka posiada 56 stanowisk komputerowych dla czytelników i obsługi bibliotecznej. Na terenie kampusu istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z następujących akademickich baz danych: Science Direct, Scopus z dodatkiem SciVal, Springer, Web of Science  z dodatkiem InCites, Wiley Online Library, Nature i Science. Oprócz czasopism elektronicznych, baza Springer oferuje dostęp do pełnych tekstów książek. Na stanowiskach komputerowych w budynku biblioteki studenci mają dostęp do elektronicznych publikacji nauki polskiej ePNP.pl. Od 2 maja 2018 roku Uczenia wykupiła dostęp do 2.750 książek  w czytelni IBUK- LIBRA.

W ramach Wszechnicy KPSW biblioteka organizuje wykłady popularno-naukowe dla studentów i pracowników Uczelni.

Na pierwszym piętrze budynku biblioteki znajdują się czytelnie: ogólna z wydzielonym księgozbiorem, zbiorów specjalnych oraz 8 czytelni indywidualnych (kabin czytelniczych).

  O Bibliotece 2

Foto 3. Studenci w czytelni ogólnej

Czytelnie indywidualne wyposażono w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Jedna została przeznaczona dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wyposażona jest w supernowoczesny powiększalnik elektroniczny ułatwiający studentom słabowidzącym czytanie książek i czasopism. Dla osób niewidomych udostępniono komputer z programem powiększająco-udźwiękowiającym sprzężony z 40-znakowym monitorem brajlowskim.

  O Bibliotece 3 

Foto 4. Czytelnia indywidualna

O Bibliotece 5

Foto 5.  Stanowisko dla osób z dysfunkcjami wzroku

Osoby z niedowładem kończyn górnych mogą skorzystać ze stanowiska  wyposażonego w nakładkę na klawiaturę, umożliwiającą precyzyjne naciskanie na dany przycisk oraz specjalną mysz, którą można obsługiwać całą dłonią lub stopą.

O Bibliotece 8

Foto 6. Specjalna mysz dla osób z niedowładem kończyn górnych

Do dyspozycji użytkowników przeznaczone są odtwarzacze kaset magnetowidowych, płyt DVD, płyt CD-ROM oraz kaset magnetofonowych.

Budynek biblioteki przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku biblioteki mieszczą się dwie sale seminaryjne ze ścianą przesuwną umożliwiającą utworzenie jednego (większego) pomieszczenia dla 100 osób.

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej wchodzą także Archiwum oraz Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna.

instagram
instagram
instagram