O nas

 
Wydawnictwo
Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
 
Wydawnictwo Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (do 3.12.2010 roku uczelnia nosiła nazwę Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze) funkcjonuje w ramach struktury Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej. Głównym zadaniem Wydawnictwa jest przygotowanie projektów planów strategicznych polityki wydawniczej uczelni i planów wydawniczych, po zaopiniowaniu przez Radę Wydawniczą Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Wydawnictwo powołuje recenzentów do zgłaszanych artykułów i publikacji. Od 2007 roku wydawaniem publikacji zajmowała się Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna a od października 2019 roku komórka organizacyjna Wydawnictwo i Poligrafia. Od 2008 roku wydawane są Zeszyty Wydziału Humanistycznego, natomiast od 2009 roku Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. W 2019 roku zmieniono nazwę Zeszytów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na Zeszyty Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych.
 
Wydawnictwo przygotowuje skład materiałów autorskich, natomiast druk i oprawa danego wydawnictwa wykonywana jest w jednej z wybranych drukarń na terenie Polski, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Koszty związane z opłatą recenzentów oraz koszt druku wydawnictwa pokrywa w całości uczelnia. Wydawnictwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zamieszczane są za zgodą autora w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
 
Profil wydawnictwa obejmuje:
 
a) publikacje o charakterze monografii i rozpraw naukowych,
b) periodyków naukowych,
c) materiałów konferencji tematycznych,
d) podręczników akademickich i skryptów,
e) wydawnictw informacyjnych, promocyjnych i katalogów,
f) inne istotne dla Uczelni pozycje wydawnicze.
 
Rocznie ukazuje się od kilku do kilkunastu tytułów.
instagram
instagram
instagram