Procedura recenzowania Wydawnictwa KANS

Zarządzenie nr 43/2019

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie: wprowadzenia „Procedury recenzowania Wydawnictwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.
 
Na podstawie: § 14 ust. 1 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
§ 1
  1.  W trosce o wysoką jakość publikacji Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) przyjęła obligatoryjnie obowiązek recenzowania publikacji naukowych.
  2. Do oceny publikacji naukowych powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej autora/ów, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, będącymi pracownikami nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji.
  3. Opracowanie autorskie publikacji przesyłane do recenzentów nie może zawierać danych identyfikujących autora/ów, ani ich afiliacji.
  4. Obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorem/autorami i recenzentami.
  5. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na arkuszu recenzji.
  6. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy opracowanie autorskie może być opublikowane.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 podpis rektora 
instagram
instagram
instagram