Tolerancja a dialog międzykulturowy

Międzynarodowe seminarium naukowe:  „Tolerancja a dialog międzykulturowy”

[Das internationale wissenschaftliche Seminar: Toleranzund das Gespräch der Kulturen]

[The International Scientific Seminar: Tolerance and the Cultures Talk]

Termin:  23 - 24 czerwca 2017

Komitet naukowy: prof. Lucjan Puchalski, dr Józef Zaprucki, dr Beata Telążka

Komitet organizacyjny: mgr Magdalena Baczyńska, dr Daria Jaremen, mgr Julita Izabela Zaprucka

Tematyka seminarium, które tym razem poświęcone jest zagadnieniom związanym z tolerancją i procesami tzw. „rozmowy kultur” na Dolnym Śląsku, doskonale wpisuje się w zakres merytoryczny tegorocznych ważnych jubileuszy: 500-lecia reformacji, 180-lecia przybycia Tyrolczyków do Kotliny Jeleniogórskiej i 280-lecia zakończenia exodusu dolnośląskich schwenkfeldystów (protestanckiej grupy wyznaniowej) do Pensylwanii. Do wzięcia udziału w seminarium zostali zaproszeni naukowcy z Niemiec, USA i Polski, którzy w swych referatach zanalizują historyczno-kulturalne oraz historyczno-etniczne procesy dialogu międzykulturowego na Dolnym Śląsku. Niezwykle ważnym wydarzeniem w ramach tego seminarium będzie wizyta przedstawicieli kościoła schwenkfeldystów z USA, których przodkowie zostali wypędzeni ze Śląska ok. 280 lat temu.    

Język konferencji - angielski

program >>>

Organizator: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii

Partnerzy: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Związek Gmin Karkonoskich (Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy),  Schwenkfelder Heritage Center, Pennsburg PA.

loga razem

instagram
instagram
instagram