Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Zakład Pedagogiki
zapraszają do Jeleniej Góry 21-22 maja 2018 roku na
I Ogólnopolską Konferencję Naukową
Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej
„Uczeń – Nauczyciel – Rodzic w trójporozumieniu edukacyjnym”

Celem konferencji jest partnerska dyskusja akademicka i wymiana ustaleń badawczych i doświadczeń oraz refleksja naukowa środowiska teoretyków, badaczy i praktyków nad współczesnymi problemami edukacji z punktu widzenia trzech podstawowych podmiotów edukacji (ucznia, nauczyciela i rodzica), rozumianej jako twórcza (innowacyjna i wartościowa), refleksyjna i krytyczna.
Obszary tematyczne konferencji mieszczą się w następujących sformułowaniach, będących jednocześnie podstawowymi kategoriami tematycznymi, wokół których namawiamy Państwa do szerokiego, otwartego dyskursu.

 1. Kompetencje współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej w kontekście współpracy szkoły z rodziną
 2. Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły w kontekście trójporozumienia (uczeń, nauczyciel, rodzic) w optyce budowania twórczego klimatu szkoły.
 3. Samokształcenie i autokreacja w wymiarze budowania relacji uczeń – nauczyciel – rodzic – szkoła.
 4. Nauczyciel/pedagog w obliczu zmieniającej się kultury.
 5. Innowacje w pracy nauczyciela.
 6. Edukacja artystyczna w relacji do kultury.
 7. Rozwijanie kreatywności uczniów – wymiary procesualne, atrybutywne, inhibitorów-stymulatorów i osobowe i wsparcie środowiska rodzinnego.
 8. Współpraca rodziny z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
 9. Rola instytucji wspomagających edukację dziecka.
 10. Rola samorządu w kreowaniu wizji edukacji twórczej ukierunkowanej na współpracę i rozwój.

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. zw. dr hab. Marian Ursel, JM Rektor KPSW w Jeleniej Górze
dr Beata Telążka, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW w Jeleniej Górze,
Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. (Uniwersytet Mateja Bela, Słowacja)
dr hab. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, prof. AJD (AJD w Częstochowie)
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D (Uniwersytet w Ujściu nad Łabą, Czechy)
prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
Prof. Dr. art. Ēvalds Daugulis (Daugavpils University, Łotwa)
dr hab. Urszula Szuścik, (WEiNoE UŚ w Cieszynie)
dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. KPSW (KPSW w Jeleniej Górze) przewodniczący
dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW (UKSW w Warszawie)
dr hab. Mirosław Śmiałek, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, WPA w Kaliszu)
dr hab. Jan Grzesiak, prof. PWSZ (PWSZ w Koninie)
dr hab. Mirosław Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ (PWSZ w Nysie)
dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)
dr hab. Dorota Plucińska, prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie)
dr hab. Rafał Majzner, (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. KPSW- przewodniczący komitetu, tel.: +48603083721
dr Elżbieta Zieja - sekretarz ds. organizacyjnych
dr Fryderyk Drejer -sekretarz ds. organizacyjnych
mgr Aneta Filipowicz – obsługa administracyjna

Program konferencji >>>

Opłaty konferencyjne

 • Uczestnictwo aktywne + referat + opublikowanie artykułu (4 punkty) (300 PLN)
 • Tylko opublikowanie artykułu (200 PLN)
 • Tylko referat na konferencji (bez publikowania artykułu) (200 PLN)
 • Uczestnictwo bez wystąpienia i artykułu (200 PLN)

Opłatę konferencyjną należy wnieść na następujące konto:
BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
- z dopiskiem:
opłata konferencyjna Pedagogika – twórczość KPSW 2018 - nazwisko i imię uczestnika-uczelnia/instytucja.

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję oraz noclegu/ów we własnym zakresie.


Proponowana baza noclegowa w Jeleniej Górze: >>>

INSTRUKCJA REDAKCYJNA DLA AUTORÓW >>>

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY!

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji informuje, że proponowane teksty zostaną opublikowane wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Szczegółowy program konferencji zostanie podany po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych, zaakceptowaniu przez komitet(y) i przesłaniu tekstów do druku (po wcześniejszej weryfikacji opłaty konferencyjnej).

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ (załącznik) NALEŻY PRZESŁAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 10 maja 2018 roku
na adres maciej.kolodziejski@kpswjg.pl

W imieniu Organizatorów konferencji

dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. KPSW

Formularz zgłoszeniowy 21-22 maja 2018 Formularz zgłoszeniowy 21-22 maja 2018» [ 34.00 kB ]
instagram
instagram
instagram