Miedzynarodowa konferencja naukowa "Zdrowie i styl życia współczesnego człowieka"

Miedzynarodowa konferencja naukowa Zdrowie i styl życia współczesnego człowieka

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

serdecznie zaprasza do udziału w

 

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„ZDROWIE I STYL ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA”

 

Termin: 4 MARCA 2022 r.

Miejsce: KPSW w Jeleniej Górze oraz platforma ZOOM

Temat konferencji: „Zdrowie i styl życia współczesnego człowieka”

Podczas konferencji planowane są wystąpienia prelegentów z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą medycyną, naukami o kulturze fizycznej i zdrowiu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konferencji.

Cel konferencji: Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych na temat zdrowia i stylu życia współczesnego człowieka.

Program konferencji >>> (zostanie załączony w późniejszym terminie)

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

• Zgłoszenie udziału czynnego wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim

Formularz zgłoszeniowy >>>

application form >>>

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: malgorzata.fortuna@kpswjg.pl

Nie jest wymagana opłata konferencyjna.

 

Zgłoszenie udziału biernego w języku polskim i angielskim

Link do koferencji >>>

Conference link >>>

Konferencja jest certyfikowana.

 

Publikacja: Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w „Zeszytach Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych”.

Termin przygotowania referatu do druku: do 4 maja 2022.

Instrukcja przygotowania materiałów do druku oraz wskazówki dla autorów: http://wnmit.kpswjg.pl/pl/informacje-o-zeszytach

Koszty związane z publikacją: brak

Adres kontaktowy: malgorzata.fortuna@kpswjg.pl

monika.sobolak@kpswjg.pl

PROGRAM KONFERENCJI 

instagram
instagram
instagram