20 lat KPSW

20 lat KPSW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze istnieje już 20 lat!

To idealna okazja, by w pigułce przedstawić  historię tej jedynej w swoim rodzaju Uczelni.
Kiedy w Karkonoszach spotykają się Wielkie Umysły, rodzą się wspaniałe koncepcje.
I tak, z inicjatywy wielu znamienitych postaci ze świata nauki, polityki oraz biznesu, 1 lipca 1998 roku powstała Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, która ówcześnie nosiła nazwę Kolegium Karkonoskie.
Do grupy inicjatywnej należeli  między innymi: prof. zw. dr hab. Tomasz Winnicki – Pierwszy Rektor Uczelni, mgr Zofia Czernow - Prezydent Miasta Jeleniej Góry, mgr Janusz Wrzal – kurator Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze.

I tak ruszyła machina…
Nieustannie rozwijająca się baza dydaktyczna, szeroka oferta kierunków oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna przyciągnęły rzesze studentów.
Dzięki wszystkim podjętym przez władze Uczelni krokom oraz wdrożeniu nowatorskich rozwiązań, dziś może świętować z nami XX-lecie Uczelni blisko 11 000 absolwentów, którzy opuścili akademickie mury.
Nie sposób nie powiedzieć kilku słów o bazie lokalowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Dziś zajmuje ona tereny powojskowe. W niczym jednak nie przypomina byłej szkoły oficerskiej. Obecna infrastruktura Uczelni to dwa wydziały mieszczące się w osobnych, zmodernizowanych budynkach, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, nowoczesna Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej, Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne, a w nim Hala Sportowa im. Jerzego Szmajdzińskiego, Kryta pływalnia oraz sauny i bogato wyposażony akademik.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni czuwają władze – Rektor – prof. dr hab. Marian Ursel,  Prorektor –dr inż. Tadeusz Lewandowski oraz Kanclerz – mgr Grażyna Malczuk, a na wydziałach: dr Beata Telążka – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz dr n. med. Wioletta Palczewska – Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.

     Dawniej studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej realizowane były w kilku budynkach rozmieszczonych na terenie Jeleniej Góry. Obecnie studenci mają do dyspozycji piękny, liczący 13 ha kampus uczelniany, w pełni wyposażoną bazę dydaktyczną i możliwość studiowania pod okiem profesjonalnej kadry naukowej.
     Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze to nowoczesna i prężnie rozwijająca się Uczelnia. Oferta dydaktyczna jest przystosowana do wymogów obecnego rynku pracy i potrzeb młodych ludzi. Zróżnicowane możliwości rozwoju osobistego i zawodowego sprawiają, że w murach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej studiują osoby z różnych stron Polski.

red. Natalia Niemotko

instagram
instagram
instagram