Oceny pracy nauczyciela akademickiego!

Oceny pracy nauczyciela akademickiego!

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wypełniania ankiety oceny pracy nauczycieli akademickich oraz prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych.
Jest to dla uczelni cenna informacja zwrotna, 
pomocna w podwyższaniu poziomu kształcenia i eliminowaniu ewentualnych nieprawidłowości.
 
 
 
 
Studencka ankieta oceny zajęć i pracy nauczyciela akademickiego - semestr zimowy 2021/2022 jest dostępna po zalogowaniu w wirtualnym dziekanacie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki trafiają do jednego zbiorczego foldera i nie ma możliwości identyfikacji jakich odpowiedzi udzielił Student.
instagram
instagram
instagram