Dla studentów transgranicznie – Na zdrowie!

Dla studentów transgranicznie – Na zdrowie!

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze wspólnie z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova w Republice Czeskiej rozpoczęły realizację projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Studenci kierunków medycznych partnerskich uczelni w ramach projektu wezmą udział w działaniach, które mają na celu wzrost ich kompetencji jako przyszłych absolwentów, poprawę ich zatrudnialności na euroregionalnym rynku pracy oraz udoskonalenie ich umiejętności opieki nad pacjentami w rejonie przygranicznym. Działania te obejmują: 

- przeprowadzenie 2-tygodniowych staży zagranicznych dla studentów w Polsce i Republice Czeskiej w instytucjach służby zdrowia i opieki społecznej;

- porównanie systemów opieki zdrowotnej przez studentów obu uczelni podczas pięciu dwudniowych warsztatów wyjazdowych;

- wymianę informacji w zakresie innowacyjnych metod oraz dobrej praktyki podczas dwóch wspólnych konferencji;

- kształcenie językowe prowadzone m.in. w ramach wyjazdowych kursów językowych dla polskich i czeskich studentów.

Projekt jest przewidziany na 2 lata, a jego wartość po stronie polskiej wynosi 127 307  Euro. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup urządzeń i wyposażenia służącego przygotowaniu studentów do realizacji staży i warsztatów. Jest to m.in. wyposażenie pomieszczenia dostosowanego do prowadzenia nauki w zakresie opieki pediatrycznej, zaawansowane egzemplarze symulatorów i fantomów do nauki opieki ginekologicznej itp. Po stronie czeskiej inwestycje dotyczą zwłaszcza sprzętu i przystosowania sal do nauki pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Już 1 września 2016 r. przedstawiciele obu instytucji spotkali się w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej inicjując współpracę przy tym przedsięwzięciu. Intensywne prace nad przygotowaniem projektu trwały jednak już od listopada 2015 roku. Załączone zdjęcia przedstawiają osoby, które były i są zaangażowane w jego sukces – z Czech i Polski. Warto wspomnieć, że w ramach pierwszego konkursu wniosków programu Interreg Polska-Czechy 2014-2020 tylko 2 projekty z 36 otrzymały dofinansowanie, w tym ten, w którego realizację jest zaangażowana nasza uczelnia.

Kolejne spotkanie pracowników projektu, w trakcie którego przewidziane jest ustalenie dokładnego harmonogramu prowadzonych działań odbędzie się w dniach 22 i 23 września 2016 r. w Jańskich Łaźniach. Natomiast na 9 listopada 2016 r. już zaplanowana jest konferencja otwierająca projekt w Trutnovie, na którą zaproszonych jest 40 pracowników i studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Dokładne informacje na temat konferencji zostaną opublikowane wkrótce.Chętni na wyjazd (studenci i wykładowcy) mogą jednak już teraz zgłaszać chęć udziału wysyłając maila na adres: bogumiła.pieczychlebek@kpswjg.pl. Serdecznie zapraszamy!

W projekcie będą mogli wziąć udział również studenci, którzy rozpoczną naukę w KPSW w tym roku, dlatego szczególnie w tym momencie zachęcamy do zapisania się na studia na naszej uczelni! 

Autor: Kamila Biniek

 

pierwsze spotkanie listopad 2015-2
drugie spotkanie grudzien 2015
Spotkanie w Trutnovie styczen 2016
Spotkanie w Trutnovie styczen 2016-2
Narada 1 wrzesien 2016
instagram
instagram
instagram