Dziennikarstwo z Norwidem w Radiu NaGłos

Dziennikarstwo z "Norwidem" w Radiu NaGłos

26 marca 2018 roku Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – dr Beata Telążka, zawarła porozumienie o współpracy z dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – mgr Iwoną Kumek.  Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami. Obie strony chcą realizować partnerskie projekty dydaktyczne, naukowe i promocyjne.

Przyszłe działania dotyczą przede wszystkim klas humanistycznych, w których uczą się uczniowie Liceum C.K. Norwida oraz kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii). Już od przeszło roku trwa współpraca pomiędzy Liceum i KPSW na tym polu.

Współpracę zainicjował Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, który przyjął Licealistów  do zespołu redakcyjnego Akademickiej Rozgłośni Radiowej „Radio Nagłos”, gdzie w ramach zajęć biorą udział w warsztatach dziennikarstwa radiowego. Ponadto młodzież  prowadzi własne,  autorskie  audycje.

Na szczególną uwagę zasługuje audycja poetycka "Slamy", która jest emitowana nieprzerwanie od ponad roku. Program ten prowadzą - Aleksandra Czekańska i Katarzyna Nowocień. Wszystkich serdecznie zachęcamy do słuchania „Radia NaGłos”, a szczególnie audycji prowadzonych przez młodych dziennikarzy z „Norwida”.

posłuchaj Radia NaGłos >>>

FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
FOTO 5
FOTO 6
FOTO 7
instagram
instagram
instagram