Komunikat Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Komunikat Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożenia koronawirusem, zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne we wszystkich ich formach realizacji zarówno na terenie naszej Uczelni, jak i na zewnątrz w terminie 12.03.- 25.03.2020 r.

Ponadto:

  1. Odwołuję wszystkie wydarzenia ( konferencje, szkolenia, imprezy) organizowane przez KPSW w Jeleniej Górze.
  2. Zawieszam wszystkie wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i studentów KPSW w Jeleniej Górze.
  3. Wstrzymuję zakwaterowanie nowych osób w Domu Studenta oraz wprowadzam zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
  4. Studentów pozostających na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w Domu Studenta zobowiązuję do maksymalnego ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi.
  5. Zobowiązuję pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy. W związku z tym zalecam wykorzystanie w większym stopniu korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
  6. Wykładowców Uczelni zobowiązuję do pozostawania w pełnej dyspozycji Rektora KPSW w Jeleniej Górze oraz wykorzystania tego okresu do przygotowywania materiałów dydaktycznych możliwych do wykorzystania w nauczaniu zdalnym. 
  7. Studentów naszej Uczelni zobowiązuję do wykorzystania tego okresu do samokształcenia i nauki własnej. Proszę nie traktować tego okresu jako dodatkowych ferii !
  8. Zalecam ograniczenie korzystania ze środków komunikacji publicznej.  
  9. Na czas zawieszenia wszystkich zajęć dydaktycznych dziekanaty Uczelni nie będą przyjmowały interesantów. Kontakt z dziekanatami wyłącznie telefoniczny lub mailowy.
  10. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronach internetowych Uczelni oraz regularnie odbierać pocztę mailową.

Przypominam, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

tel. 75 64 355 60 (sekretariat) / fax 75 64 355 61

e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl lub psse@psse.jelenia-gora.pl

W przypadku nasilonych objawów proszę dzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział , tel. 74 64 89 861

Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię
o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Numer infolinii: 800-190-590

Proszę także o monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne. W szczególności uwadze polecam informacje:

– Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

– Ministerstwo Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

– World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

JM Rektor KPSW prof. dr hab. Marian Ursel

Komunikat Rektora KPSW w zw. z rozprzestrzenianiem sie koronawirusa Komunikat Rektora KPSW w zw. z rozprzestrzenianiem sie koronawirusa» [ 440.98 kB ]
instagram
instagram
instagram