Konferencja otwierająca (09.11.2016)

Konferencja otwierająca (09.11.2016)

logo_interreg

Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych
Numer rejestracyjny projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

Konferencja otwierająca

Dnia 09.11.2016 w Trutnovie w auli Czeskiej Akademii Leśnictwa odbyła się pierwsza z dwóch konferencji zaplanowanych w ramach projektu CZ-PL.

W konferencji udział wzięło po 40 studentów i nauczycieli z obu partnerskich szkół. Zgodnie z programem wygoszonych zostało sześć wykładów, w tym trzy dotyczące różnych aspektów polskiej służby zdrowia oraz trzy poruszające zagadnienia czeskiej służby zdrowia.

Na końcu każdej prezentacji podane zostały zagadnienia, spośród których studenci wybiorą tematy do opracowania w trakcie pięciu dwudniowych warsztatów z ekspertami. Owocem prac będą publikacje wydane w formie podręcznika metodycznego, a najciekawsze artykuły zostaną zaprezentowane przez autorów-studentów na konferencji zamykającej (maj 2018 roku).

 

Tematy wykładów i prezentacje:
 
 

1) System kształcenia pielęgniarek, specjalizacja – PL / Systém vzdělávání zdravotnických sester, specializace

PREZENTACJA <<< kliknij aby przeczytać treść

Konferencja otwierająca 1

prelegent strony polskiej: mgr Teresa Neumann (nauczyciel akademicki KPSW w Jeleniej Górze)

 

2) System opieki zdrowotnej - podstawy prawne, krajowe systemy ubezpieczeń – PL / Systém zdravotnické péče

PREZENTACJA <<< kliknij aby przeczytać treść

Konferencja otwierająca 2

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Dorota Gniewosz (Kierownik Delegatury Jeleniogórskiej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, doktorantka Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze)

 

3) Wymagania dotyczące ciągłego kształcenia pracowników placówek służby zdrowia– CZ / Požadavky na průběžné vzdělávání zaměstnanců zdravotnického zařízení

PREZENTACJA <<< kliknij aby przeczytać treść

Konferencja otwierająca 5

prelegent strony czeskiej: Iva Řezníčková

 

4) Wymagania i warunki zatrudnienia w Polsce – Pl / Požadavky a podmínky pro získávání zaměstnání v PL

PREZENTACJA <<< kliknij aby przeczytać treść

Konferencja otwierająca 6

prelegent strony polskiej (na zaproszenie KPSW): mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska (Przewodnicząca Jeleniogórskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych)

 

5) Wymagania i warunki zatrudnienia w Czechach – CZ / Požadavky a podmínky pro získávání zaměstnání v ČR

PREZENTACJA <<< kliknij aby przeczytać treść

[BRAK ZDJĘCIA]

prelegent strony czeskiej: Erika Lášková

 

6) Prawa pacjenta,obowiązki pielęgniarki – CZ / Práva pacientů, odpovědnost sester

PREZENTACJA <<< kliknij aby przeczytać treść

Konferencja otwierająca 7

prelegent strony czeskiej: mgr Eva Havelková

 

Serdecznie dziękujemy stronie czeskiej za przesympatyczne przyjęcie i bardzo sprawne przygotowanie konferencji.
 

 

GALERIA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
timthumb.php
instagram
instagram
instagram