Konferencja PL/CZ

Konferencja PL/CZ

25 maja 2018 roku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbędzie się Konferencja podsumowująca zadania realizowanewe współpracy z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną z Trutnova w Republice Czeskiej w ramach projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych.

Studenci kierunków medycznych partnerskich uczelni w ramach projektu wzięli udział w działaniach, które miały na celu wzrost ich kompetencji jako przyszłych absolwentów, poprawę ich zatrudnialności na euroregionalnym rynku pracy oraz udoskonalenie ich umiejętności opieki nad pacjentami w rejonie przygranicznym. Działania te obejmowały: 

-  2-tygodniowe staże  zagraniczne w Polsce i Republice Czeskiej w instytucjach służby zdrowia i opieki społecznej;

- porównanie systemów opieki zdrowotnej podczas pięciu dwudniowych warsztatów wyjazdowych;

- wymianę informacji w zakresie innowacyjnych metod oraz dobrej praktyki podczas dwóch wspólnych konferencji;

- kształcenie językowe prowadzone m.in. w ramach wyjazdowych kursów językowych.


Projekt okazał się bardzo korzystny dla obu Partnerów.

W dniu konferencji Studenci zarówno ze strony polskiej jak i czeskiej zaprezentują zebranym Gościom efekty swojej pracy warsztatowej, która stanie się częścią specjalnego wydania publikacji międzynarodowej.
 

logo_interreg

instagram
instagram
instagram