Konferencja szkoleniowa dla trenerów, instruktorów,  animatorów, nauczycieli i studentów

Konferencja szkoleniowa dla trenerów, instruktorów, animatorów, nauczycieli i studentów

Konferencja szkoleniowa odbędzie się 27 listopada 2020 r. i jest skierowana do nauczycieli, trenerów, instruktorów, animatorów i studentów kierunku wychowanie fizyczne. Jej celem jest podniesienie roli i znaczenia dydaktyki oraz wychowania poprzez grę w piłkę nożną we wczesnym wieku szkolnym.

 Konferencja odbędzie się w formule online i będzie transmitowana na www.karkonoska.pl. Udział w niej jest bezpłatny. Informacje o możliwości otrzymania certyfikatu uczestnictwa dostępne są na www.karkonoska.pl/konferencja.

Tematem spotkania będzie: 

Piłka nożna w klubie i w szkole - warsztaty szkoleniowe dla trenerów, instruktorów, animatorów, nauczycieli pracujących z dziećmi w dyscyplinie piłka nożna.

Koordynacja i szybkość we wczesnoszkolnej piłce nożnej.

Konferencja szkoleniowa online
instagram
instagram
instagram