Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie ETI Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Oferta pracy: Starszy wykładowca w Zakładzie ETI Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy/wykładowcy

w wymiarze pełnego etatu

w Zakładzie Edukacji Techniczno-Informatycznej

Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

SŁOWA KLUCZOWE: bazy danych, programowanie aplikacji internetowych, podstawy informatyki

 

Warunki konkursu:

1.    posiadanie stopnia dr /dr inż.

2.    zainteresowania badawcze w zakresie ww. specjalności udokumentowane publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5 lat

3.    staż pracy poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością

 

Wymagane dokumenty:

4.    kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

5.    CV

6.    spis publikacji z ostatnich 5 lat

7.    list intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

 

 

Preferowani będą wyłącznie kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail; dziekanatWPT@kpswjg.pl

 

 

Termin składania ofert: 14 grudnia 2017r. do 15 stycznia 2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 stycznia 2018

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.

instagram
instagram
instagram