Ogłoszenie o rekrutacji do Programu Absolwent

Ogłoszenie o rekrutacji do Programu Absolwent

 

fundusze ue

Na podstawie §  3 umowyuczestnictwa w Programie Stypendialno-Motywacyjnym   realizowanym na podstawie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, przypominamy Absolwentom kierunku:  Pielęgniarstwo o konieczności przystąpienia do rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta. W tym celu w terminie do 06.10.2021 r.  należy złożyć  Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMiT (pok. nr 9)następujące dokumenty:

1. Wniosek o udział w Programie Rozwojowym Absolwenta;

2. Dokument - Prawo wykonywania zawodu;

3. Potwierdzenie zatrudniania w podmiocie leczniczym z siedzibą na terytorium Polski
w wymiarze pełnego etatu przez okres 2 lat.

Ponadto informujemy, że osoby biorące udział w Programie Rozwojowym Absolwent zobowiązane są do uczestniczenia w cyklu bezpłatnych medycznych szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje (zgodnie z harmonogramem).

Absolwent uczestniczący w programie ma prawo do otrzymania w miejscu zatrudnienia indywidualnej opieki tutora oraz pobierał będzie stypendium absolwenckie przez okres 24 miesięcy, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie.

Z każdym zrekrutowanym Absolwentem zostanie podpisana indywidualna umowa.

Wniosek o udział w programie Wniosek o udział w programie» [ 614.46 kB ]
instagram
instagram
instagram