Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej i administracji KPSW

Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej i administracji KPSW

                                         fundusze ue           

Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do udziału w studiach podyplomowych rozpoczynających realizację w 2020 r. w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację pracowników do udziału w studiach podyplomowych rozpoczynających realizację w 2020 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w studiach podyplomowych realizowanych w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Wniosek o udział w studiach podyplomowych należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 26 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.

instagram
instagram
instagram