Rekrutacja studentów kierunku Dietetyka i Pielęgniarstwo do udziału w szkoleniu Dietetyka i suplementacja w sporcie

Rekrutacja studentów kierunku Dietetyka i Pielęgniarstwo do udziału w szkoleniu "Dietetyka i suplementacja w sporcie"

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów do udziału w szkoleniu "Dietetyka i suplementacja w sporcie" w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
Ogłoszenie skierowane jest do studentów kierunku Dietetyka semestru 3 oraz do studentów kierunku Pielęgniarstwo semestru 3 i 5 studiów I stopnia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
 
Szkolenie "Dietetyka i suplementacja w sporcie" odbędzie się 8 stycznia 2021 r. w trybie on-line.
Informacje o godzinie szkolenia oraz kod dostępu zostanie uczestnikom szkolenia przekazany po złożeniu zgłoszenia.
Szkolenie przeprowadzone będzie przez zewnętrznego eksperta z zakresu dietetyki sportowej.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia "Dietetyka i suplementacja w sporcie".
 
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail Magdalena.Dabek@kpswjg.pl do Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 7 stycznia 2021 r. do godz. 13.00.
instagram
instagram
instagram