Rekrutacja studentów kierunku Dietetyka i Pielęgniarstwo do udziału w szkoleniu Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii

Rekrutacja studentów kierunku Dietetyka i Pielęgniarstwo do udziału w szkoleniu "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii"

 
 
 
         Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów do udziału w szkoleniu "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
Ogłoszenie skierowane jest do studentów kierunku Dietetyka semestru 5 oraz do studentów kierunku Pielęgniarstwo semestru 3 i 5 studiów I stopnia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
 
Szkolenie "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" odbędzie się 16 grudnia 2020 r. (środa) w trybie on-line.
Informacje o godzinie szkolenia oraz kod dostępu zostanie uczestnikom szkolenia przekazany niezwłocznie.
Szkolenie przeprowadzone będzie przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się szkoleniami w tym zakresie. 
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii".
 
         
        Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail Magdalena.Dabek@kpswjg.pl do Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 15 grudnia 2020 r. do godz. 13.00.
instagram
instagram
instagram