Spotkanie koordynacyjne pracowników projektu TRANSGRANICZNE KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH

Spotkanie koordynacyjne pracowników projektu TRANSGRANICZNE KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH

12 grudnia 2016 KPSW gościła przedstawicieli Wyższej i Średniej Szkoły Medycznej z pobliskiego Trutnova w Republice Czeskiej, którzy wzięli udział w dwustronnym spotkaniu koordynacyjnym pracowników projektu TRANSGRANICZNE KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH. 

Gości powitała Kanclerz uczelni, mgr Grażyna Malczuk. Wyraziła nadzieję, że wkrótce podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu, jako że obie instytucje ponoszą duże koszty na jego realizację. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zapadła już w lipcu 2016 roku, a działania rozpoczęły się we wrześniu 2016. Projekt jest finansowany w ramach programu Interreg V-A Polska-Republika Czeska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opóźnienia w podpisaniu umowy wynikają ze zmian do budżetu, które po swojej stronie zaproponował czeski partner wiodący.

W dalszej części spotkania koordynator projektu po stronie polskiej, pani Kamila Biniek, podsumowała już zrealizowane działania. Były to:

Studenci KPSW wysoko oceniali jakość zorganizowanych zajęć językowych, co wynikało z ankiety przeprowadzonej przez koordynatora organizacji kursów i staży, panią Teresę Golę.

Kamila Biniek przedstawiła również ramowy plan działań na rok 2017. W kolejnych miesiącach następnego roku zaplanowane są:

·   Styczeń, październik – dwudniowe warsztaty tematyczne w Republice Czeskiej

·   Kwiecień – dwudniowe warsztaty w Polsce

·   Marzec – trzynastodniowy staż w Polsce

·   Czerwiec – trzynastodniowy staż w Republice Czeskiej

·   Maj – trzydniowy kurs językowy w Republice Czeskiej

·   Wrzesień – pięciodniowy kurs językowy w Polsce

Pani Miluše Matějcová, menedżer projektu po stronie czeskiej dodała, iż dwudniowy warsztat w Republice Czeskiej planowany na 21-22.01.2017 roku odbędzie się w miejscowości Horní Maršov. W wydarzeniu weźmie udział po 20 studentów z Polski i Czech.

Dalsza część spotkania miała charakter warsztatowy. Zagadnienia związane z poszczególnymi elementami projektu omawiali wspólnie: pani Joanna Sztando i pan Jiří černý, koordynatorzy finansowi projektu, pani Teresa Gola oraz pani Lucie Převlocká, koordynatorki staży oraz mgr Čadová z dr Moniką Sobolak: koordynatorki działań związanych z organizacją warsztatów i konferencji.

Na koniec spotkania koordynatorki ze strony czeskiej zwiedziły Dom Studenta KPSW, gdzie zakwaterowani zostaną studenci czescy podczas stażu w Polsce w marcu. Zrobił on na nich bardzo pozytywne wrażenie.

Wyjeżdżającym gościom życzyliśmy Wesołych Świąt, na co oni nam odpowiadali po czesku: Veselé Vánoce!

IMG_0981
IMG_0983
IMG_0984
IMG_0986
IMG_0989
IMG_0990
IMG_0993
IMG_0994
IMG_1004
IMG_1006
instagram
instagram
instagram