Studia z przyszłością to my!

Studia z przyszłością to my!

11 kwietnia w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca 7. edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Reprezentanci uczelni z całej Polski odebrali Certyfikaty Akredytacyjne nadane za innowacyjne i wartościowe programy kształcenia, realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Wśród najlepszych znalazła się Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. Z ogromną dumą odebraliśmy 3 certyfikaty: dla filologii angielskiej i germańskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz edukacji techniczno-informatycznej. Otrzymaliśmy również certyfikat nadzwyczajny dla filologii – Laur Europejski.
  
- Akredytujemy kierunki realizowane według nowoczesnych programów studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" to akademicka elita w skali ogólnopolskiej. – wylicza Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Studia z przyszłością
Studia z przyszłością
Studia z przyszłością
Studia z przyszłością
Studia z przyszłością
Studia z przyszłością
Studia z przyszłością
Studia z przyszłością
instagram
instagram
instagram