Warsztaty w ramach czesko-polskiego projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Warsztaty w ramach czesko-polskiego projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

 

22-23 kwietnia 2017 roku odbył się drugi z pięciu warsztatów organizowanych w ramach czesko-polskiego projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych. Zasadniczym celem warsztatów było ustalenie, na podstawie przygotowanych wcześniej materiałów, różnic i podobieństw systemów opieki zdrowotnej w Polsce i Czechach w zakresie omawianych tematów.

Ekspert prowadzący warsztaty ze strony polskiej, dr Izabela Wróblewska, przekazała studentom ogólne zasady pisania artykułów naukowych, omówiła ich składowe (streszczenie, wstęp, rozwinięcie, dyskusja, zakończenie, bibliografia). Polscy i czescy uczestnicy dostali do wglądu przykładowe artykuły, spełniające wymogi merytoryczne, strukturalne i edytorskie.

Studenci w polsko-czeskich grupach aktywnie współpracowali nad wybranymi tematami. Każdy zespół mógł korzystać ze stałej pomocy eksperta, tłumacza i nadzoru pedagogicznego. Praca przebiegała już na wcześniej przygotowanych materiałach, co skutkowało dobrymi efektami pod postacią np. tabel porównujących sytuację panującą w Polsce i w Czechach. Wieczorem w pierwszym dniu warsztatów odbyły się też zajęcia integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów pomiędzy uczestnikami.

W drugim dniu warsztatów młodzież na forum przedstawiała najważniejsze wnioski do jakich doszła w poszczególnych zespołach. Ekspert prowadzący spotkanie ocenił, że dzięki temu udało się odpowiedzieć na, często wspólne dla wielu tematów, wątpliwości i pytania oraz ujednolicić informacje, jakie będą docelowo przedstawiane w publikacjach przygotowywanych przez studentów na zakończenie projektu. Taka forma pracy dała też możliwość przeprowadzenia szerokiej dyskusji i skonfrontowania wiadomości zbieranych przez poszczególnych uczestników warsztatów.

Do czasu kolejnego spotkania młodzież ma przygotować zarys przygotowywanych artykułów, z wyszczególnieniem ich kolejnych części. Wszystkie teksty, również czeskie, które zostaną przetłumaczone na język polski, będą przesłane do weryfikacji do eksperta. Po ich wstępnej akceptacji, wyjaśnieniu wątpliwości i wprowadzeniu ewentualnych korekt uczestnicy mogą przejść do pisania dyskusji – najważniejszej części pracy, w której mają za zadanie w sposób opisowy porównać sytuację panującą w ich kraju z sytuacją w kraju partnerów. Zaleceniem jest korzystanie z dostępnej literatury, w tym z przepisów prawnych obowiązujących w obu krajach. Uczestnicy rozstali się w konstruktywnej i przyjaznej atmosferze.

 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
timthumb
instagram
instagram
instagram