By studiowało się lepiej!

By studiowało się lepiej!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze dysponuje nowoczesną baza dydaktyczną oraz może pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w proces edukacyjny.
Uczelnia bezustannie się rozwija, swoją ofertą odpowiada na potrzeby dzisiejszego rynku pracy oraz stwarza możliwośći  wzrostu  potencjału zawodowego studentów i absolwentów.

W związku z powyższym miło nam poinformować, że Uczelnia uzyskała dofinansowanie na realizację kolejnej edycji Programu Płatnych Praktyk Zawodowych wysokości 1 mln. 400 tys. zł – to reakcja na niezwykle pozytywne opinie uczestników pierwszej edycji projektu.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa wnioskowała również o dotację na utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo – projekt ten uzyskał ocenę POZYTYWNĄ, tym samym Uczelni przyznano środki w wysokości 2 mln. 600zł.
Celem nowotworzonego Centrum Symulacji Medycznej będzie podniesienie kwalifikacji medycznych studentów, z wykorzystaniem szkoleń symulacyjnych. Użycie zaawansowanego sprzętu podczas realistycznych działań medycznych, pozwoli wyeliminować błędy w procesie pielęgnacji już na etapie kształcenia.

Projekt realizowany w partnerstwie z Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze, pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocnić przygotowanie przeddyplomowe studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

KPSW, jako wyższa szkoła zawodowa, realizuje projekty dotyczące przygotowania i wdrożenia programu rozwojowego, podnoszącego poziom kształcenia uczelni, który przyczyni się do poprawy jakości nauczania praktycznego.
 

Uczestnicy o Płatnych Praktykach Zawodowych

instagram
instagram
instagram