Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku

AKTUALNA WITRYNA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM https://kans.pl/informacje

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał na mocy uchwały Senatu Kolegium Karkonoskiego, jako jednostka dydaktyczna włączona w struktury Uczelni (Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze) i został powołany zarządzeniem Rektora z dniem 1. października 2000 r. Celem działalności KUTW jest ustawiczne kształcenie seniorów, stymulowanie rozwoju ich osobowości, podnoszenie sprawności intelektualnej i fizycznej, upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej integracja społeczności słuchaczy. Cele te Uniwersytet realizuje poprzez ciągle udoskonalany i rozwijany program dydaktyczny, a także szeroką działalność kulturalno-integracyjną. Słuchaczami Uniwersytetu mogą być osoby mające uprawnienia emerytalno-rentowe, po nabyciu praw członkowskich (bez względu na poziom wykształcenia) oraz osoby 50+ , nie posiadające uprawnień emerytalnych; te jednak na innych zasadach.

KUTW rozwija się bardzo dynamicznie i obecnie skupia ponad 400 osób w jednostce macierzystej oraz prawie 130 osób w naszym oddziale w Kamiennej Górze.

W jednostce macierzystej w każdym roku akademickim prowadzimy wykłady otwarte w systemie dwutygodniowym z takich dziedzin jak: prawo, medycyna, geografia, literatura, historia, kultura, sztuka, ekonomia. Aktualna propozycja programowa obejmuje zajęcia realizowane cyklicznie jeden raz w miesiącu: „Salon Muzyczny” oferujący wiedzę muzyczną ilustrowaną żywą muzyką, bądź koncerty filharmoników jeleniogórskich jak również młodych adeptów muzyki oraz „Małą Akademię Filmową”, gdzie prezentowany jest wartościowa twórczość filmowa z fachowym, merytorycznym wprowadzeniem. W cyklu dwutygodniowym prowadzone są zajęcia o charakterze seminaryjnym i są to: historia sztuki, filozofia, psychologia, literatura, spotkania ze sztuką, warsztaty samorealizacji, warsztaty komunikacji społecznej oraz pracownia grafiki. W cyklu cotygodniowym odbywają się lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, każdy na trzech poziomach zaawansowania (dwanaście grup) a także konwersatoria języka rosyjskiego i francuskiego, gimnastyka chińska tai chi (cztery grupy), joga (trzy grupy), gimnastyka usprawniająca (dwie grupy), taniec solo w grupie (trzy grupy), taniec w kręgu, pracownia malarska, sekcja fotograficzna, sekcja teatralna, sekcja rękodzieła artystycznego, próby chóru „Cantamus” oraz zespołu kabaretowego „Bella Mafia”, kursy komputerowe I - i II-go stopnia, pływanie, nordic walking.

Oprócz wykładów słuchacz KUTW ma zatem do wyboru 30 różnego rodzaju cyklicznych formy aktywności. To szerokie spektrum programowe stwarza każdemu słuchaczowi możliwość zbudowania indywidualnego programu edukacji i rozwoju, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Wielostronna działalność kulturalna umożliwia seniorom intensywne włączenie się w nurt imprez tego typu organizowanych w mieście. We współpracy z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze i Teatrem im, Cypriana Norwida odbywają się „Spotkania z teatrem i muzyką”, w ramach których słuchacze corocznie biorą udział w kilkunastu koncertach symfonicznych i kilku spektaklach teatralnych. Organizowane są również wyjazdy do Opery Wrocławskiej i Operetki. Bardzo owocnie współpracujemy z takimi instytucjami jak: Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Karkonoskie, Muzeum Przyrodnicze, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Osiedlowy Dom Kultury, Książnica Karkonoska, Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. W ciągu roku akademickiego zwiedzamy około 20 wystaw z różnych dziedzin plastyki (rzeźba, malarstwo, grafika, tkanina, fotografia, witraż, instalacje). Prace artystyczne naszych słuchaczy są również wystawiane (cztery wystawy rocznie).

Udział w różnorodnych imprezach  kulturalnych, poza oddziaływaniem edukacyjno-estetycznym i duchowym, daje możliwość częstych kontaktów towarzyskich, gdzie kanwą rozmów nie jest proza życia codziennego, a piękno oraz wrażenia wywołane przez sztukę.

Co roku odbywa się 6 spotkań integracyjnych z różnych okazji – w tym do stałych punktów należą: Andrzejki, spotkanie opłatkowe, bal kostiumowy, spotkanie z okazji Dnia kobiet, piknik tematyczny. Wszystkie one są bardzo pieczołowicie przygotowane przez Radę Samorządu i grono słuchaczy, mają piękną oprawę plastyczną i muzyczną. To one wnoszą w życie Uniwersytetu wiele radości i są znakomitą bazą tworzenia sympatycznej atmosfery i poczucia wspólnoty.

Nasze zespoły sceniczne: kabaret „Bella mafia” i chór „Cantamus” dają występy kilka razy w ciągu roku, zarówno dla naszych słuchaczy jak i dla społeczeństwa miasta Jeleniej Góry, a także okolicznych miejscowości. Są również zapraszane na występy do innych miast.

W ciągu roku Rada Samorządu organizuje kilka wycieczek pieszych i autokarowych. Organizowane są także wycieczki zagraniczne.

Jak wskazują analizy, każdy statystyczny członek KUTW oprócz uczestnictwa w wykładach bierze udział w czterech wybranych przez siebie formach aktywności intelektualnej, artystycznej lub fizycznej, co pod względem animacji słuchaczy jest ewenementem w skali kraju. We wszystkich zajęciach słuchacze uczestniczą z ogromnym zaangażowaniem wnosząc istotny własny wkład w ich atmosferę i kształt.

Uniwersytet nasz ma stałe, serdeczne kontakty z wieloma uniwersytetami trzeciego wieku w kraju. Czynnie uczestniczymy w pracach Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. KUTW jest reprezentowany na wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych problemom seniorów, a także uczestniczy w uroczystościach jubileuszowych zaprzyjaźnionych UTW.

Uzyskał dokument akredytacyjny UTW Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Janina Peikert

Pełnomocnik Rektora KPSW

Działalność dydaktyczna KUTW jest dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra
Dofinansowanie Jelenia Góra

instagram
instagram
instagram