DIETETYKA - niestacjonarne!

DIETETYKA - niestacjonarne!

Wybierając dietetykę zdobędziecie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowania do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z personelem medycznym w zakresie planowania żywienia.
Ważnym elementem kształcenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.Więcej informacji na stronie: http://kans.pl/pl/dietetyka-niestacjonarnie

instagram
instagram
instagram