Program stypendialny UMWD

Program stypendialny UMWD


Z dniem 3 października 2022 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji, dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. To już czwarta edycja programu stypendialnego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na ww. kierunkach.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który: - nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
- uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
- podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.


Termin składania wniosków 3.10.2022 - 28.10. 2022 r.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem:  https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-dla-student-1/


 

instagram
instagram
instagram