Dodatkowa rekrutacja pracowników  pracowników  KPSW w Jeleniej Górze do udziału w studiach podyplomowych rozpoczynających realizację w 2020 r.

Dodatkowa rekrutacja pracowników pracowników KPSW w Jeleniej Górze do udziału w studiach podyplomowych rozpoczynających realizację w 2020 r.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację pracowników do udziału w studiach podyplomowych rozpoczynających realizację w 2020 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

          Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych.

          Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w studiach podyplomowych realizowanych w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
 

Wniosek o udział w studiach podyplomowych należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 3 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.

instagram
instagram
instagram