Oferta pracy - Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno -Technicznym

Oferta pracy - Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno -Technicznym

kpsw czarne                   KARKONOSKA                                                 

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

                W JELENIEJ GÓRZE                         

 

Z A T R U D N I

Specjalistę ds. zamówień publicznych

w Dziale Administracyjno -Technicznym

 

 

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 1. Przygotowywanie i rozstrzyganie postępowań przetargowych na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 2. Przygotowywanie i rozstrzyganie pozostałych postępowań (poza ustawą Pzp)
 3. Prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi jednostki,
 4. Wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych
 5.  Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa
 6. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów i inwestycji uczelni
 7. Pilnowanie okresowych przeglądów wynikających z ustawy Prawo budowlane
 8. Przygotowywanie i rozliczanie procesu  inwestycyjnego robót budowlanych
 9. Wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązków Działu Administracyjno-Technicznego

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (mile widziane budowlane);
 • praktycznej znajomości MS Office;
 • znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz procesu inwestycyjnego;
 • dyspozycyjności;
 • komunikatywności;
 • wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.

 

CV i list motywacyjny należy kierować w terminie do 04.12.2020 r. na adres: kadry@kpswjg.pl lub pocztą:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

    Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
instagram
instagram
instagram