Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Na podstawie: § 15 ust. 1 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ogłasza się terminarz wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów.

TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW

l.p.

Czynność wyborcza

Termin

Miejsce

 

1

Ogłoszenie terminarza wyborczego

12.04.2022

BIP -Wybory, strona internetowa

 

2

Termin zgłaszania kandydatów

13-25.

04.2022

do godz. 12.00

Kancelaria Główna

 

3

Ogłoszenie list kandydatów

26.04.2022

BIP - Wybory

 

4

Głosowanie na kandydatów

godz. 14:00 27.04.2022

Sala Senatu

 

5

Opublikowanie wyników wyborów

28.04.2022

BIP – Wybory

 

 

  1. Terminarz dotyczy wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  2. Kandydata może zgłosić każdy członek Wspólnoty Uczelni.
  3. Członkiem Kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  4. W celu zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium elektorów należy dostarczyć dokumenty stanowiące załączniki 1-7 do Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem.
  5. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory.

 

SEKRETARZ

Uczelnianej Komisji Wyborczej

w Jeleniej Górze

Marcin Michalak

instagram
instagram
instagram