The Beatles i Bawaria. Konkurs kulturoznawczy!

The Beatles i Bawaria. Konkurs kulturoznawczy!

 
 
 
 
 
KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH
Kierownictwo i Wykładowcy Katedry Nauk Humanistycznych
oraz studenci zapraszają
 
uczniów 
szkół ponadpodstawowych
z naszego regionu 
do udziału
w konkursie kulturoznawczym pod tytułem:
 
The Merseybeat Revolution – The Beatles
Bayern in Übersicht 
 
 
Historia grupy The Beatles
oraz 
Historia, geografia i kultura Bawarii.
 
13 KWIETNIA GODZ. 10:00
 
z tymi oraz podobnymi zagadnieniami mierzyć się będą uczestnicy naszego konkursu. 
Dzięki temu będą mieli okazję nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu kultury, geografii, historii i tradycji,  lecz przede wszystkim rozwiną sprawności językowe.
Tak więc konkurs niniejszy stanowi doskonały sposób na wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych (angielskiego i niemieckiego).
 
Konkurs prowadzony będzie w języku angielskim oraz w języku niemieckim i skierowany jest dla uczniów na poziomie A2-B2.
 
Zainteresowane Szkoły prosimy o wybranie trzyosobowych drużyn reprezentujących Szkołę.
Formularz zgłoszeniowy (https://forms.office.com/r/1P3TEEtsr5) należy wypełnić najpóźniej do 25 marca 2022 r Zgłoszenia można również przesłać na adres mailowy: 
ida.wrzesien@kpswjg.pl z tematem KONKURS o Beatelsach/ KONKURS o Bawarii. 
 
W razie wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
PROGRAM
 
Środa, 13 kwietnia 2022 r. BiCIN (Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej) KPSW (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa) 
 
9.30-10.00 -  rejestracja uczestników, przywitanie, oficjalne otwarcie konkursu
10.00-10.45  - część konkursowa 
11.00-12.00  - część artystyczno-naukowa 
12.10-12.40 -  przerwa na poczęstunek
12.40 - ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród 
13.10 - pożegnanie uczestników, zakończenie
 
JURY:
przewodnicząca -  Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych: dr Magdalena Baczyńska 
Członkowie jury:  dr Józef Zaprucki (wykładowca Katedry Nauk Humanistycznych)
dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski (wykładowca Katedry Nauk Humanistycznych)
 
MIEJSCE
BiCIN (Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej) KPSW w Jeleniej Górze, tel. (75) 645 33 16; adres: jak wyżej. 
 
RODZAJ ZADAŃ KONKURSOWYCH
 
Indywidualnie rozwiązywany TEST pisemny, który zawiera zadania:
(a) jednokrotnego wyboru – z podanych odpowiedzi tylko jedna jest poprawna,
(b) rozpoznanie prawdy lub fałszu (T/F) podanych stwierdzeń. 
 
NAGRODY
Nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w sekcji angielskiej i niemieckiej. Dyplomy uczestnictwa i uznania dla pozostałych uczestników konkursu.
 
NAUCZYCIELE – opiekunowie drużyn
otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu. 
 
PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ i  KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH
mgr Ida Wrzesień: ida.wrzesien@kpswjg.pl.
 
 
Mamy nadzieję, że nasz konkurs będzie dla Państwa uczniów radosnym i owocnym doświadczeniem.
instagram
instagram
instagram