Przedłużenie zawieszenia zajęć na Uczelni. Rusza nauczanie zdalne !

Przedłużenie zawieszenia zajęć na Uczelni. Rusza nauczanie zdalne !

Zgodnie z zarządzeniem nr 28/2020 Rektora KPSW z dnia 23 marca 2020 roku:
 
1) przedłuża się okres zawieszenia zajęć na Uczelni do odwołania;
2) ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
3) Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
4) zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
5) zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 29/2020 Rektora KPSW z dnia 23 marca 2020 roku:
 
1) od dnia 26 marca 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym;
2) realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi;
3) zajęcia są prowadzone przez przypisanych do przedmiotu prowadzących zgodnie z planem zajęć;
4) pozostałe ustalenia i zalecenia w Zarządzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej >>>.
instagram
instagram
instagram