Rekrutacja pracowników Biura ds. Promocji KANS do udziału w szkoleniu pn. „Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych” w ramach projektu

Rekrutacja pracowników Biura ds. Promocji KANS do udziału w szkoleniu pn. „Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych” w ramach projektu

 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację
pracowników Biura ds. Promocji do udziału w szkoleniu pn. „Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych” realizowanego w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Biura ds. Promocji Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze – pracowników administracyjnych.
Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
Wniosek o udział w szkoleniu należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek
w terminie do 10 października 2022 r. do godz. 15.00.

instagram
instagram
instagram